Herkese merhabalar!! Bu yazımda tek hücreli Rna dizileme verileriyle ilgili bilgiler paylaşacağım. Geçtiğimiz ay Polonya’da Erasmus+ aracılığıyla veri bilimi alanında stajına başladım. Üzerinde çalıştığım projenin konusu tek hücreli RNA dizileme verilerini kümeleme yöntemleri (Methods of clustering single-cell RNA sequencing data). Bu konuyla ilgili araştırmalar yaparken Tükçe kaynak neredeyse hiç olamdığını farkettim. Bu sebeple, bir yazı serisi yapmaya karar verdim. Öğrendiğim bilgileri burada paylaşacağım. Bu yazıda genel hatlarıyla Tek Hücreli RNA Dizileme Verileri hakkında ve kısaca analiz aşamalarından bahsedeceğim. Hadi başlayalım!!

“Genetiğin dijital olduğu fikri beni büyülüyor. Bir gen, bilgisayar bilgileri gibi uzun bir kodlanmış harf dizisidir. Modern biyoloji, bilgi teknolojisinin bir dalı haline geliyor.” …

About

Turhan Can Kargın

Engineering-Science-Research-Travel-Movie&Series-Photography https://linktr.ee/turhancankargin

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store